Danışma Kurulu

 Prof. Dr. Sebahattin TÜZEMEN (Atatürk Üniversitesi, Rektör Yardımcısı, ESRUC Genel Sekreteri)
 Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dekanı)
 Prof. Dr. Metin AKKUŞ (Atatürk Üniversitesi, Ortadoğu ve Orta Asya-Kafkasya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)
 Prof. Dr. M. Sait KELEŞ (Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü)
 Prof. Dr. Nurinisa ESENBUĞA (Atatürk Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)
 Prof. Dr. Cevat BAŞARAN (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi)
 Prof. Dr. Abdulkadir ÇİLTAŞ (Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi)
 Doç. Dr. Mustafa ARIK (Atatürk Üniversitesi Genel Sekreteri)