Düzenleme Kurulu

 Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü)
 Doç. Dr. Mehmet IŞIKLI (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü)
 Yrd. Doç. Dr. Birol CAN (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü)
 Yrd. Doç. Dr. Bahar GÜNEŞ (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü)
 Yrd. Doç. Dr. M. Sinan TAŞPINAR (Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi ve Konuk Evi Müdürü)
 Yrd. Doç. Dr. Cahit AKSU (Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü)
 Yrd. Doç. Dr. Ali Ç. GÜLLÜCE (Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi)
 Arş. Gör. Mehmet Ali YILMAZ (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü)
 Arş. Gör. Rabia ÖZCAN (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü)
 Arş. Gör. Hatice ERGÜRER (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü)
 Arş. Gör. Muhammet L. KINDIĞILI (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü)
 Arş. Gör. Hadi BAK (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü)
 Öğr. Gör. Albina KIRAN (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü)
 Hadi GERGİT (Atatürk Üniversitesi, Genel Sekreter Yardımcısı)
 Okt. Zeki KOTAN (Atatürk Üniversitesi, Genel Sekreterlik Büro Yönetmeni)
 Erkut Seracettin KARATOPRAK (Atatürk Üniversitesi, Özel Kalem Müdürü)
 Mehmet CANCAN (Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi)
 Ufuk ÇETİNKAYA (Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü)