Editörler

 Doç. Dr. Mehmet IŞIKLI (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü)
 Yrd. Doç. Dr. Birol CAN (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü)