Rektörün Mesajı

            “Doğu Anadolu-Güney Kafkasya Kültür Bölgesi” adıyla anılan coğrafya, zengin kültürel geçmişi ve Avrupa ile Asya arasındaki konumuyla her dönem özel bir alan olmuştur. Bölge; geçtiği topraklardaki uygarlıklara hayat veren Fırat, Dicle, Aras, Çoruh ile Kura nehirlerinin buradan doğması ve İpek Yolu üzerinde yer alması nedeniyle çağlar boyunca ilgi odağı olmuştur. Üzerinde yaşayan farklı etnik grupların yüzyıllar boyu birlikte yaşamışlığının getirdiği zenginlikle de kültürel bir önem taşımaktadır.

            Böylesine zengin bir kültürel birikimi bünyesinde bulundurması sebebiyle ilgili bilim dalları tarafından Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya vazgeçilemez bir çalışma sahası olmuştur. Fırat’tan Hazar’a, Kafkasya’dan Mezopotamya’ya uzanan bu geniş topraklarda insanoğlunun binlerce yıllık kültürel gelişimine yönelik tarihi ve arkeolojik araştırmalar yüz yılı aşkın bir geçmişe sahiptir.

            Bölgenin en köklü eğitim kurumlarından biri ve bölge arkeolojisinin gelişmesinde öncü rolü bulunan Atatürk Üniversitesi ve liderliğini yaptığı Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Konsorsiyumu (ESRUC) çerçevesinde ve Avrasya İpek Yolu Medeniyetleri Forumu çatısı altında uluslararası bir sempozyum ile Doğu Anadolu-Güney Kafkasya Kültür Bölgesi bilimsel olarak değerlendirilecektir. 10-13 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenecek “Uluslararası Doğu Anadolu–Güney Kafkasya Kültürleri” başlıklı bu sempozyum kapsamında Eski Çağ Tarihi, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Etnoarkeoloji alanındaki çalışmalar sunulacaktır.Bu sayede bölgedeki üniversiteler arasında bilimsel iletişim sağlanacaktır. Bilim dünyasında yeni ufuklar açması ümidiyle gerçekleştirilen bu organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Hikmet KOÇAK
Atatürk Üniversitesi Rektörü